Số điện thoại: 0368028459

Họ tên:
dat nguyen ho

Địa chỉ:
Âp 1, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Chi tiết:
Thằng này boom hàng ace ạ, tránh xa nó nếu không muốn đơn hủy nhé cả nhà.

Facebook:
0368028459

Số lần bom hàng: 1

Quay lại