Số điện thoại: 0362020489

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Vì Thị Xinh

Địa chỉ:
Vì Thị Xinh

Chi tiết:
Ship chậm 40k, ship hơi cao mà thấy khách hơi lằng nhằng đã hỏi lại lần nữa là có lấy bảo chắc lấy và cái kết ko lấy ????

Facebook:
Vì Thị Xinh

Số lần bom hàng: 1

Quay lại