Số điện thoại: 0359595794

Họ tên:
Nguyễn Phúc,

Địa chỉ:
12 quách văn tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn giục hối như giặc rồi bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại