Số điện thoại: 0358791284

Họ tên:
Võ Thị Ngọc Ý

Địa chỉ:
Chợ cả sách, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Chi tiết:
- Spam đơn quấy rối các shop bán hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại