Số điện thoại: 0356577945

Họ tên:
Trần Hoàng Phúc

Địa chỉ:
118 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn hàng quấy phá hệ thống thương mại điện tử ( 10/06/2021 )

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại