Số điện thoại: 0355789027

Họ tên:
Nguyễn Hữu Gon

Địa chỉ:
435 Lộ Hòa Đông, Xã Hòa An, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi tiết:
Mua hàng khoái dạy đời lắm nha, lúc đầu chưa giao hàng thì nói chuyện dễ thương lắm, sau giao r thì kiếm chuyện nói, dạy đời người mua

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại