Số điện thoại: 0355772525

Họ tên:
Bùi Thị Chiến

Địa chỉ:
37a khu phố 6 đường 98 phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Đặt hàng chán chê. Hàng đến chỉ xem không nhận. Thánh bom hàng

Facebook:
không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại