Số điện thoại: 0354411612

Họ tên:
Mẫn Vy

Địa chỉ:
Việt Yên, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Chi tiết:
Nick fb Tuấn Tuệ Lâm. Keep hàng 4 tuần rồi không chịu nhận hàng. Bài phốt https://m.facebook.com/groups/403125780067434?view=permalink&id=996004174112922

Facebook:
https://www.facebook.com/diminbiinssi

Số lần bom hàng: 1

Quay lại