Số điện thoại: 0354125235

Họ tên:
Trọng Nghĩa(Gòn)

Địa chỉ:
Bình Tân - HCM

Chi tiết:
- Spam đơn ảo quấy phá gian hàng

Facebook:
https://www.facebook.com/Gon132119

Số lần bom hàng: 1

Quay lại