Số điện thoại: 0354006437

Họ tên:
Lê Giang

Địa chỉ:
Kcn tân hương xã tan hương châu thành tiền giang

Chi tiết:
Mua hàng không nhận điện thoại, thách thức shop, đơn giá chỉ 500k mà không thèm nhận hàng.

Facebook:
Lạc đường

Số lần bom hàng: 1

Quay lại