Số điện thoại: 0353369211

Họ tên:
Hột Xoàn

Địa chỉ:
Mỹ Thượng/ Hữu Văn/ Chương Mỹ /Hà nội

Chi tiết:
TÊN FB LÀ HỘT XOÀN NHƯNG NHÂN CÁCH THUA HÒN ĐÁ VIÊN SỎI, BOM HÀNG CÒN THÁCH THỨC SHOP, CON MẤT DẠY

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại