Số điện thoại: 0352877516

Họ tên:
Hồng phúc

Địa chỉ:
Phú thứ -Minh Tân- Kinh môn, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương

Chi tiết:
Đặt hàng, shipper giao nói ko đặt

Facebook:
https://shopee.vn/byphuonganh

Số lần bom hàng: 1

Quay lại