Số điện thoại: 0349747209

Họ tên:
Kiều Trang

Địa chỉ:
nhà nghỉ hữu nghị, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chi tiết:
- spam đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại