Số điện thoại: 0349507801

Họ tên:
Vũ Kim Thành

Địa chỉ:
146/59/18/169 Vũ Tùng , Phường 2 , Quận Bình Thạnh

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng quấy phá hệ thông y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại