Số điện thoại: 0349375265

1 / 1

Họ tên:
Hoàng Văn Hậu - hoangvanhau111 ( bom hàng sendo )

Địa chỉ:
Xóm 3, Xã Vũ Phúc, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy phá hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại