Số điện thoại: 0347872682

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Hoa Thủy Mộc

Địa chỉ:
phong thủy..lệ thủy.quảng bình

Chi tiết:
Thằng chó đặt hàng cho sang mồm rồi đéo nhận Ace bán hàng chừa nó ra, bưu điện đã cảnh báo nhiều lần

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040577265152

Số lần bom hàng: 1

Quay lại