Số điện thoại: 0347653822

Họ tên:
Nguyễn Tuấn Kiệt

Địa chỉ:
Nhà số 360, trụ điện 31, đường Đê Giữa, khu Đê Giữa, Xã Phú Long, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi tiết:
- Spam đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại