Số điện thoại: 0347485123

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Địa chỉ:
ái thôn - đội 4, Xã Định Hải, Huyện Yên Định, Thanh Hóa

Chi tiết:
Giao hàng đến hẹn lại ngày khác, hôm sau báo không đặt hàng. Ý thức tồi

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại