Số điện thoại: 0347089739

1 / 1

Họ tên:
Fb Hùng Ngáo

Địa chỉ:
Thôn 9, Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Chi tiết:
Khách bom hàng. Đặt xog chặn zalo gọi ko nghe

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại