Số điện thoại: 0346062633

Họ tên:
Đặng phước lợi

Địa chỉ:
12 Tỉnh Lộ 9, Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Chi tiết:
Bom hàng shopee, không nhận hàng

Facebook:
Không có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại