Số điện thoại: 0345652132

Họ tên:
Nguyễn Thuỵ Quỳnh Vy

Địa chỉ:
Đường N2 KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương ( công ty Rui Te ), Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng ( 12/07/2021 )

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại