Số điện thoại: 0345603331

Họ tên:
Dương nguyệt phượng

Địa chỉ:
Cổng Chào Him Lam, Phường Him Lam, Thành Phố Điện Biên Phủ, Điện Biên

Chi tiết:
Đặt sướng cai mặt nó chứ có lấy đâu. Boom là boom không cần lý do lý chấu gì cả.

Facebook:
0345603331

Số lần bom hàng: 1

Quay lại