Số điện thoại: 0344035108

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Lệ thủy

Địa chỉ:
Long tân Dầu Tiếng

Chi tiết:
Khách già đầu mất dạy cố tình bom hàng có chủ ý, shipper giao nghe máy xong hẹn mai, mai giao gọi cháy máy không nghe, hôm sau nữa cũng vậy

Facebook:
https://www.facebook.com/lethuy.nguyen.716195

Số lần bom hàng: 1

Quay lại