Số điện thoại: 0343673125

Họ tên:
Phượng Nguyễn

Địa chỉ:
Tổ 3 khu phố 1 thị trấn phố lu huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Chi tiết:
Chỉ đặt chơi không bh nhận hàng đến 99% không nhận chỉ đặt cho sang mồm

Facebook:
Phượng Nguyễn

Số lần bom hàng: 1

Quay lại