Số điện thoại: 0343634040

Họ tên:
phương bích phương

Địa chỉ:
Khóm 3 thị trấn Long thành huyện duyên Hải tỉnh trà vinh

Chi tiết:
bom hàng, đến nơi k nghe máy, nt thì lươn lẹo bảo k nhận đợc cuộc gọi trong khi shop gọi cho 30 cuộc cả 30 cuộc đều k nghe chưa kể bưu tá gọi

Facebook:
https://www.facebook.com/phuong.bichphuong.129

Số lần bom hàng: 1

Quay lại