Số điện thoại: 0342274182

Họ tên:
Nguyễn thị thu

Địa chỉ:
Thôn bắc sơn, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Chi tiết:
Trẻ trâu đặt hàng cho sang mõm lol. Đặt thì phải rõ nhiều tiền, nói chuyện tử tế mong đồ các kiểu nhưng bom

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại