Số điện thoại: 0342117969

Họ tên:
Thị Chi

Địa chỉ:
17 Bản Cứp, Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Sơn La

Chi tiết:
- SPAM đơn cạnh tranh bẩn thái độ hách dịch

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại