Số điện thoại: 0339698780

Họ tên:
Su Su

Địa chỉ:
68 huy cận hoà cường nam đà nẵng

Chi tiết:
Mùa dịch mà bom hàng, chiều chốt nửa đêm kêu đặt shop khác hủy

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007272850176

Số lần bom hàng: 1

Quay lại