Số điện thoại: 0339190386

1 / 1

Họ tên:
Truong thai Huy

Địa chỉ:
Ấp 5 , Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hòa, Long An

Chi tiết:
BOOM hàng nhiều đến nỗi bên vận chuyển là GHTK gắn cho là "khách bom nhiều lần"

Facebook:
https://www.facebook.com/thaihung.truong.90

Số lần bom hàng: 1

Quay lại