Số điện thoại: 0338585501

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Việt Hoàng

Địa chỉ:
(đường 2 , tổ dân phố cửu việt) 56 cửu việt 2 Thị trấn Trâu Quỳ Huyện Gia Lâm Hà Nội

Chi tiết:
Email binxjkk@gmail.com. Tự thừa nhận bom hàng

Facebook:
https://www.facebook.com/hoang.yo.54

Số lần bom hàng: 1

Quay lại