Số điện thoại: 0338473929

Họ tên:
Khanh Hoang,

Địa chỉ:
60, Đông Hưng Thuận 32, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn thái độ vô văn hóa

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại