Số điện thoại: 0337948034

1 / 1

Họ tên:
Huỳnh Nhi - hnhi.ct123

Địa chỉ:
24/10 Đồng Khởi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi tiết:
- SPAM đơn bom hàng hệ thống vật tư y tế thời kỳ dịch bệnh .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại