Số điện thoại: 0336289666

Họ tên:
Nguyễn Thị Vui

Địa chỉ:
Công ty KIT lô A3 KCN Đình Trám, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Bắc Giang

Chi tiết:
- Bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại