Số điện thoại: 0335790718

Họ tên:
Nguyễn Bảo Hân

Địa chỉ:
mỹ hà mỹ thủy lệ thủy quảng bình

Chi tiết:
đặt hàng xong shipper gọi thì không nghe máy, shipper có gọi lại shop bảo bạn này cả năm nay đã không gọi được để giao hàng :((

Facebook:
https://www.instagram.com/nguyenbaohan95/

Số lần bom hàng: 1

Quay lại