Số điện thoại: 0335583832

Họ tên:
Rohimie Mạch Hoàng Mỹ Kim

Địa chỉ:
173 lưu hữu phước phường 15 quận 8

Chi tiết:
Đặt hàng không nhận. Chối. Láo toét

Facebook:
https://www.facebook.com/rhm2002

Số lần bom hàng: 1

Quay lại