Số điện thoại: 0334621601

Họ tên:
Hoàng Thanh Hương

Địa chỉ:
Chung Cư Scitech, Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chi tiết:
Đừng bao giờ giao hàng đến số điện thoại này, con này 2k1 nói chuyện rất mất dạy và bom hàng liên tục.

Facebook:
Chưa Có

Số lần bom hàng: 1

Quay lại