Số điện thoại: 0333219371

Họ tên:
Sùng Vần Phà

Địa chỉ:
Cổng thôn lùng mười, Xã Quyết Tiến, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

Chi tiết:
Đặt hàng xong lí do, không nghe máy rồi bom

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại