Số điện thoại: 0333022019

Họ tên:
Trương nhất lâm ( lamtctv11a1 )

Địa chỉ:
ấp cây hẹ xã phú cần, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử ( 13/07/2021 )

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại