Số điện thoại: 0332445476

Họ tên:
Phan Việt ( @vietphan6122002 )

Địa chỉ:
Ấp 3 Lương Hòa Giồng Trôm Bến Tre

Chi tiết:
- Gian lận móc hàng hóa khiếu nại vô lý bôi nhọ doanh nghiệp thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại