Số điện thoại: 0332133621

Họ tên:
Mười Nguyễn

Địa chỉ:
DC 87/2TA13PHUONG THỚI AN QUẬN 12

Chi tiết:
Ỏng ẹo ,chê đồ xấu

Facebook:
Mười Nguyễn

Số lần bom hàng: 1

Quay lại