Số điện thoại: 0329602393

Họ tên:
Từ Bùi

Địa chỉ:
tổng kho trần anh cũ. bây giờ là tổng kho điện máy xanh gần nghĩa trang văn điển, Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Thanh Trì, Vietnam

Chi tiết:
bom hàng của các nbh khác, cạnh tranh không lành mạnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại