Số điện thoại: 0326723462

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Dương Mộc

Địa chỉ:
Ngã 3 mỏ trạng - tam tiến - yên thế - Bắc Giang

Chi tiết:
Đặt hàng xong hàng tới khoá máy không nhận hàng. Chặn luôn facebook chặn tin nhắn. Khoá luôn trang cá nhân

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024985520361

Số lần bom hàng: 1

Quay lại