Số điện thoại: 0326289098

1 / 1

Họ tên:
Tuyết Nguyễn

Địa chỉ:
Tổ Dân Phố Di Lăng, Thị Trấn Di Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi

Chi tiết:
Chuyên đi đặt hàng dạo và bom hàng hàng loạt với lý do không vừa dù chỉ nhìn qua. Không cần thử. Shiper giao cho nó 10 đơn thì nó BOM cỡ 9 đơn

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038342317933

Số lần bom hàng: 1

Quay lại