Số điện thoại: 0326066293

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Phan Châu Âu

Địa chỉ:
90/92/2b Xóm Chiếu, Quận 4

Chi tiết:
Mua hàng xong ko nhận. Chửi người bán

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại