Số điện thoại: 0989994457

Họ tên:
Hiệu Nguyễn

Địa chỉ:
đường 305, Xã Hoàng Lâu, Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

Chi tiết:
Kẻ thích phá hoại

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại