Số điện thoại: 0988489315

Họ tên:
nguyễn công định

Địa chỉ:
sư đoàn 316, Xã Hùng Quan, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

Chi tiết:
Giao hàng cứ hẹn mấy lần rồi hủy. Ý thức tồi

Facebook:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc_5T524btAhUJK6YKHTf6BocQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fpages%2Fcategory%2FNonprofit-Organization%2FSHARINGTHEVALUE%2Fabout%2F%3Flocale2%3Dpt_BR&usg=AOvVaw13ThF1bj

Số lần bom hàng: 1

Quay lại