Số điện thoại: 0982833590

Họ tên:
Thằng Chó Trần thanh phước

Địa chỉ:
636 quang trung Ăn Khê gia lai - Quang Trung , Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Gia Lai

Chi tiết:
Thằng súc sinh bom hàng. Shiper mang đến nó chỉ bảo là : đéo thích lấy nữa.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại