Số điện thoại: 0833396699

Họ tên:
Bình Nguyễn

Địa chỉ:
Khu 6, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Chi tiết:
Siêu boom hàng, tỉ lệ hủy đơn 62.5%

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại