Số điện thoại: 0378716561

1 / 1

Họ tên:
Minh Thiện

Địa chỉ:
số 14 đường 30 , Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Chi tiết:
Khách có tỉ lệ hủy đơn rất cao

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại