Số điện thoại: 0359908034

Họ tên:
Kế Mạnh

Địa chỉ:
Xổ lau, Xã Yên Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Chi tiết:
Khách có tỉ lệ hủy đơn rất cao

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại